Học Phí Vinschool Gallery Giảng Võ- chung cư Vincom Giảng Võ.

Học Phí Vinschool Gallery Giảng Võ- chung cư Vincom Giảng Võ.

QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG MẦM NON VINSCHOOL GALLARY GIẢNG VÕ

LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DÀNH CHO TRẺ MỚI

Khi nộp đơn đăng ký, Phụ huynh đóng phí hành chính đối với mỗi hồ sơ nhập học, bao gồm phí ghi danh 1,200,000 đồng và chi phí mua hồ sơ 100,000 đồng. Việc chấp nhận lệ phí ghi danh chưa được coi là nhà trường đã chấp nhận Trẻ vào học. Trường chỉ tiếp nhận Trẻ vào học nếu Trẻ đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn đầu vào của trường. Trong trường hợp Trẻ không được tiếp nhận, trường Vinschool Gallery Giảng Võ sẽ hoàn trả phí ghi danh. Nếu Trẻ không đến dự xét tuyển khi đã được thông báo, trường không hoàn lại phí ghi danh.

QUY ĐỊNH VỀ CÁC KHOẢN HỌC PHÍ VINSCHOOL GALLERY GIẢNG VÕ

HOC-PHI-VINSCHOOL-GIANG-VO

Ghi chú: (*) đã trừ chiết khấu 2% theo kỳ; (**) đã trừ chiết khấu 5% theo năm; (***) phí thu 1 lần/ năm học và thu ngay từ đầu năm học hoặc thu đầu học kỳ II với Trẻ nhập học vào học kỳ II.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VÀ MIỄN GIẢM

• Phụ huynh có thẻ khách hàng thân thiết Vingroup sẽ được tích 2% điểm trên số tiền thanh toán (trừ một số khoản phí theo quy định tại chương trình), bạn có thể dùng số điểm này để thanh toán học phí Vinschool Gallery Giảng Võ tại tất cả các đơn vị tham gia chương trình khách hàng thân thiết thuộc Tập đoàn Vingroup.

• Khách hàng đóng học phí theo kỳ sẽ được giảm 2%, đóng phí theo năm sẽ được giảm 5% với các khoản phí: học phí, phí dịch vụ bán trú và phí đón trả xe buýt (nếu sử dụng). Mức giảm này đã được thể hiện tại Bảng 1. Các mức giảm 2% và 5% chỉ áp dụng đối với Trẻ đóng phí đủ theo số tháng của cả kỳ học hoặc cả năm học theo quy định tại Bảng 1. Nếu Trẻ chỉ học kỳ hè sẽ không được áp dụng chiết khấu học phí. 

• Khách hàng có nhiều hơn 01 con ruột theo học tại Hệ thống Giáo dục Vinschool sẽ được giảm 5% tiền học cho con thứ 02 trở đi. Để được miễn giảm, bạn cần nộp bản sao giấy khai sinh của các con để chứng minh quan hệ anh/chị/em khi làm thủ tục đóng phí. Các miễn giảm khác theo chương trình được quy định tại các quyết định liên quan.

HỌC PHÍ VINSCHOOL VÀ THỜI GIAN THANH TOÁN

Học phí là tiền học cho chương trình phát triển toàn diện 5 trong 1 của trường trong giờ chính khóa cho năm học 2019-2020. Mức tiền phí hàng tháng là 3,000,000 đồng/tháng. Tiền học kỳ hè và kỳ I phải được đóng trước ngày 01/6/2019 và phí học kỳ II phải được đóng trước ngày 15/12/2020.

Lưu ý: Trường hợp trẻ nhập học trong kỳ, trường chỉ có thể sắp xếp cho Trẻ nhập học vào đầu tháng hoặc giữa tháng, Trẻ nhập học trong khoảng từ ngày 1-15 đóng tiền học cho cả tháng, Trẻ nhập học từ sau ngày 15 đóng tiền học nửa tháng . Học phí Vinschool Gallery Giảng Võ phải được thanh toán trước ngày nhập học thực tế.

PHÍ DỊCH VỤ BÁN TRÚ

Mức phí DV bán trú hàng tháng là 1,200,000 đồng/tháng. Phí bán trú bao gồm bữa sáng, trưa, chiều và phí chăm sóc bán trú. Phí DV bán trú học kỳ hè và học kỳ I phải được đóng trước ngày 01/6/2019 và học phí Vinschool Gallery Giảng Võ học kỳ II phải được đóng trước ngày 15/12/2020. 

Trường quyết toán hoàn phí DV bán trú vào cuối mỗi kỳ học cho các kỳ nghỉ lễ dài từ 03 ngày học liên tiếp trở lên sau khi đã trừ ngày học bù theo lịch của trường và cho những khoảng nghỉ dài hơn 05 ngày học liên tiếp của Trẻ khi phụ huynh nộp đơn xin nghỉ cho Giáo viên chủ nhiệm và được trường phê duyệt trước. 

PHÍ ĐÓN TRẢ XE BUÝT

Phí đón trả tại điểm là 1,200,000 đồng/tháng, tại nhà là 2,200,000 đồng/tháng. Bạn đóng phí đón trả xe buýt trước ngày 01/06/2019 nếu dùng từ đầu năm học hoặc 15 ngày trước ngày dùng DV nếu đăng ký phát sinh trong học kỳ. 

Nếu có nhu cầu bắt đầu hay ngừng dùng xe buýt, hoặc thay đổi hình thức đón trả, bạn cần nộp đơn cho bộ phận Chăm sóc khách hàng trước 15 ngày. Trường chỉ có thể sắp xếp cho Trẻ bắt đầu dùng hoặc thay đổi hình thức đón trả vào ngày 1 hay ngày 15 của tháng nếu đăng ký của khách hàng phù hợp với các điểm đón và lộ trình tuyến đã có sẵn. Phần học phí Vinschool Gallery Giảng Võ phát sinh cần nộp bổ sung hay phần phí chưa dùng sẽ được tất toán tương ứng với mốc thời gian này. Trường hợp ngừng sử dụng, Trường sẽ thu phí phát sinh hoặc hoàn phí đón trả xe buýt cho những ngày chưa dùng tính từ thời điểm sau 15 ngày kể từ ngày nộp đơn hoặc tính từ ngày cuối cùng sử dụng DV xe buýt, tùy thời điểm nào đến sau.

Trường quyết toán hoàn phí đón trả xe buýt vào cuối mỗi kỳ học cho các kỳ nghỉ lễ dài từ 03 ngày học liên tiếp trở lên sau khi đã trừ ngày học bù theo lịch của trường.

PHÍ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG VÀ PHÍ HỌC PHẨM

Bạn đóng phí Phát triển trường và phí Học phẩm theo quy định tại Bảng 1 cùng thời điểm đóng tiền học và phí DV bán trú khi làm thủ tục nhập học cho Trẻ. Nếu Trẻ nhập học từ học kỳ II thì mức đóng phí Phát triển trường và Học phẩm bằng 50%. Trẻ chỉ học học kỳ hè cần đóng phí Học phẩm là 300,000 đồng và được miễn phí phát triển trường.

Học phẩm bao gồm các dụng cụ học tập trong lớp học, tài liệu photocopy và các học phẩm đặc thù của nghệ thuật, văn hóa và thể thao khác.

ĐỒNG PHỤC

Bạn thanh toán toàn bộ tiền đồng phục cùng thời điểm với kỳ đóng Học phí Vinschool Gallery Giảng Võ lần đầu tiên của năm học theo quy định về thời gian đóng học. Trẻ đang học tại trường  có thể mua lẻ đồng phục tại trường mà không bắt buộc mua cả bộ đồng phục khi vào năm học mới. Quy định mua cả bộ đồng phục chỉ áp dụng đối với Trẻ nhập học mới. Phí đồng phục được quy định ở Bảng 1. Bộ đồng phục bắt buộc bao gồm:

• Nữ: 02 váy, 01 áo polo, 01 áo len.

• Nam: 01 quần dài, 01 quần soóc, 01 áo polo, 01 áo len.

Quy định cụ thể về đồng phục vui lòng xem thêm trên website của trường. 

PHÍ DÃ NGOẠI

Phí dã ngoại được dùng cho hoạt động dã ngoại của Trẻ trong một năm học. Các hoạt động dã ngoại nhằm giúp Trẻ được trải nghiệm thực tế và ứng dụng các kiến thức đã học. Trẻ nhập học vào học kỳ II đóng 50% phí dã ngoại- một phần học phí Vinschool Gallery Giảng Võ.

PHÍ TRÔNG NGOÀI GIỜ

Phí trông ngoài giờ là phí bạn đóng thêm theo giờ nếu có nhu cầu gửi Trẻ ngoài giờ học chính khóa (từ 17h30). Phí trông ngoài giờ là 50,000 đồng/giờ. Trường quyết toán phí trông ngoài giờ hàng tháng và sẽ gửi thông báo cho bạn. 

PHIẾU QUÀ TẶNG TRI ÂN VÀ HỌC BỔNG

Học phí Vinschool Gallery Giảng Võ và phí DV bán trú tương ứng với giá trị Phiếu quà tặng tri ân, gói ưu đãi hay học bổng do trường cấp chưa được dùng hết không được hoàn lại hay quy đổi thành tiền mặt để bù trừ vào các khoản phí khác trong bất cứ trường hợp nào. 

Trẻ có thể dùng nhiều hơn 01 Phiếu quà tặng tri ân hay gói ưu đãi để thanh toán tiền học và phí DV bán trú, nhưng không được dùng quyền lợi của năm sau để chi trả cho năm trước. 

Trường hợp Trẻ nghỉ học giữa năm, giá trị Phiếu quà tặng tri ân, phiếu ưu đãi chưa dùng của năm học đó không có hiệu lực cho những năm học sau. 

Bạn có thể chuyển nhượng giá trị Phiếu quà tặng tri ân của những năm học nguyên vẹn nếu còn hạn sử dụng.

XIN THÔI HỌC VÀ BẢO LƯU

Trường hợp Trẻ xin thôi học:

(1) Bạn cần nộp đơn xin thôi học, đơn xin dừng DV xe buýt (nếu sử dụng) tối thiểu 15 ngày trước ngày học cuối cùng của Trẻ.

(2) Bạn cần đóng học phí Vinschool Gallery Giảng Võ và phí DV xe buýt (nếu dùng) cho 15 ngày kể từ ngày nộp đơn tới ngày học cuối cùng trong mọi trường hợp Trẻ đi học hay không.

(3) Nếu sau khi thôi học, Trẻ xin nhập học lại, trường sẽ thực hiện theo quy chế tuyển sinh như đối với Trẻ mới. Các khoản phí phải nộp sẽ tuân thủ theo quy định tài chính của năm học mà Trẻ nhập học lại.

Trường hợp Trẻ xin bảo lưu: Bạn cần nộp đơn xin bảo lưu và dừng DV xe buýt (nếu dùng) tối thiểu 15 ngày trước ngày học cuối cùng của Trẻ. Thời gian bảo lưu chỉ có giá trị trong năm học đó. Phí ghi danh, Phí phát triển trường, Phí học phẩm cũng sẽ được bảo lưu (không cần nộp lại) trong năm học đó khi Trẻ quay trở lại học. Có hai hình thức bảo lưu như sau:

(4) Bảo lưu giữ chỗ: Bạn đóng 100% (không bao gồm phí DV bán trú) cho Trẻ trong thời gian bảo lưu, Trẻ sẽ được giữ chỗ tại chính lớp đang học. Chi phí này không được hoàn lại trong mọi trường hợp.

(5) Bảo lưu không giữ chỗ: Bạn không đóng học trong thời gian bảo lưu. Khi quay trở lại học, Trẻ có thể được sắp xếp vào lớp khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu (tuỳ thuộc vào số chỗ trống tại thời điểm đó).

Chính sách thu thêm phí/ hoàn phí cho trường hợp thôi học và bảo lưu:

(6) Trường sẽ hoàn lại học phí Vinschool Gallery Giảng Võ, phí DV xe buýt (nếu dùng) cho những ngày Trẻ chưa dùng và tuân thủ theo quy định tại mục (2). Trường sẽ hoàn lại phí DV bán trú chưa dùng tính từ sau ngày học cuối cùng của Trẻ. Việc hoàn tiền học và phí DV bán trú không áp dụng cho các trường hợp dùng Phiếu quà tặng tri ân, gói ưu đãi hay học bổng đã được cấp.

(7) Trường sẽ thu thêm các loại phí phát sinh đối với những khoản phí bạn chưa nộp và tuân thủ theo quy định tại mục (2). 

THANH TOÁN PHÍ

Bạn cần hiểu rõ trách nhiệm thanh toán phí và thời hạn thanh toán của mình. Việc thông báo nhắc nhở của trường vì một lý do nào đó không đến được với bạn không có ý nghĩa trì hoãn trách nhiệm thanh toán của bạn theo quy định. 

CHẬM THANH TOÁN

Nếu trường vẫn chưa nhận được học phí Vinschool Gallery Giảng Võ và các khoản phí liên quan sau ngày quy định nộp phí, các khoản phí đến hạn phải nộp sẽ tự động tăng thêm 0.1%/ngày chậm trên số tiền chưa thanh toán và bạn có trách nhiệm nộp cả phần tăng thêm này. Các khoản phí không được đóng muộn hơn 30 ngày kể từ ngày đến hạn phải nộp. Trường hợp nộp chậm quá 30 ngày sẽ bị coi như không đóng phí. Bạn không đóng phí đúng hạn sẽ không được hưởng chiết khấu thanh toán theo kỳ (2%) hay theo năm (5%).

TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐÓNG PHÍ

Trường hợp bạn không đóng phí đúng hạn hoặc không đóng học phí Vinschool Gallery giảng Võ theo quy định tài chính, trường có quyền không xếp lớp và không cung cấp DV cho Trẻ vào đầu năm học hoặc ngừng cung cấp các DV nếu bạn không đóng phí cho Trẻ trong kỳ học. 

KHÁC

Phí DV bán trú và phí đón trả xe buýt có thể thay đổi trong năm học nếu có biến động lớn trên thị trường về giá thực phẩm, giá xăng dầu và sẽ được trường thông báo 30 ngày trước khi chính thức áp dụng.

>>>Xem thêm: Phí Dịch Vụ chung cư Vinhomes Gallery Giảng Võ

Mọi thông tin khách hàng cần thêm chi tiết về lịch và hồ sơ nhập học Vinschool Gallery Giảng Võ xin liên hệ tới bộ phận tuyển sinh

Hotline 24/24: 0946.455.685

 

Nhận xét

Copyright © 2016 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS Zland
Đăng ký nhận bản tin
Họ tên *
Số điện thoại
×
0946.455.685